Adatkezetési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Habis Melinda a www.onlinetanacsadas.com weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók, regisztrálók és a Honlapon elérhető Pszichológus válaszol szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban Felhasználó) adatait kezeli.

A Felhasználó a Honlapon való böngészéssel kifejezetten elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Felhasználó a honlap böngészésével arra szerez jogosultságot, hogy a Honlapon olvasható tartalmakat saját személyes információ szerzés céljára felhasználja fel. Az említett tartalmak ugyanis Habis Melinda szellemi termékeit képezik, melyek üzleti célú felhasználása, vagy annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, vagy egyéb felhasználásához Habis Melinda írásos engedélye és a forrás megjelölése szükséges. Ennek megsértése esetén másolt oldalanként napi 100000 Ft kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldaltartalomnak minősül, ha az átvétel a teljes oldaltartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza az említett, engedély nélkül átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja, ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére. Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog szabályozásának, ennek megsértése esetén pedig a székesfehérvári bíróság illetékességének.

Az adatok kezelésének célja

A Szolgáltató adatkezelésének célja az Felhasználóval történő kapcsolattartás. Az adatok automatikusan kerülnek rögzítésre, ezeket bizalmasan kezeljük, harmadik félnek tovább nem adjuk. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete alapján kerül sor.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre, forrása, az adatok kezelésének módja

A Szolgáltató a Honlapon a hozzászólások írása és a pszichológus válaszol rovatban való kérdezés során a Felhasználó által megadott e-mail címet, nevet és weblapcímet tárolja. A fenti adatokat kizárólag kapcsolattartás céljából kezeli, egyéb célra nem használja fel. Ezeket az adatokat a Felhasználó önkéntesen adja meg, de ezek nélkül is tudja használni a Honlapon a fentebb említett funkciókat. Ezeket az adatokat a Szolgáltató saját internetes rendszerében őrzi, azokat másik félnek nem továbbítja. Az adatok módosítását és törtlését kézi módszerrel végzi.

Hol kérelmezheti Felhasználó az általa megadott adatok törlését?

Erre az alábbi elérhetőségeken van lehetősége: postai levélben a 8000, Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 4 fszt 4 címen, telefonon: 0670/599-2278-os számon és e-mailben a habismelinda@gmail.com címen.

Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése és az adatkezelés helye

Habis Melinda
klinikai szakpszichológus, személyközpontú terapeuta, pár- és családterapeuta jelölt

Egészségügyi Engedélyezési Hivatal klinikai szakpszichológusok nyilvántartási száma: M/001450
A Magyar Orvosi Kamara Tagja
egyéni vállalkozó
Székhely: Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 4. fszt 4
Telefon: 06705992278
E-mail: habismelinda@gmail.com
Adószám: 66987439-1-27

Tárhely szolgáltató adatai
Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 – Budapest, Ormánság u. 4.
Telefonszám: +3617892789
E-mail: support@tarhely.eu

Az adatkezelés időtartama

Visszavonásig. Felhasználó bármikor kérheti adatbázisunkból az adatai törlését a habismelinda@gmail.com e-mailcímen vagy hétköznapokon 8-16 óráig a 0670/599-2278-os telefonszámon. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

Érvényes 2016. július 29-étől visszavonásig.